godlo polski m  flaga polski m
Stowarzyszenie APERTUS realizuje zadanie dofinansowane z państwowych funduszy celowych.
Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nazwa zadania: Wielospecjalistyczne wsparcie dziecka w rozwoju – rehabilitacja w Słupi pod Kępnem
Wartość dofinansowania: 229 840,00 zł
Wartość całkowita: 244 640,00 zł
 
Zadanie polega na organizacji rehabilitacji dla 30 osób z niepełnosprawnością, głównie dzieci, w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie APERTUS w Słupi p/Kępnem, mających na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych do ich samodzielnego funkcjonowania. Prowadzona jest rehabilitacja w następujących formach:
1. Sensoplastyka w formie zajęć grupowych, 48 godzin, 6 osób
2. Terapia SI indywidualna, 240 godzin, 5 osób
3. Rehabilitacja wg koncepcji Hallwick indywidualna, 200 godzin, 5 osób
4. Rehabilitacja ruchowa indywidualna, 240 godzin, 5 osób
5. Hipoterapia indywidualna, 192 godziny, 8 osób.
6. Surdopedagogika indywidualna, 144 godziny, 3 osoby
7. Zajęcia ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne w formie zajęć grupowych, w których uczestniczą dzieci wraz z rodzicami - 48 godzin, 6 dzieci z rodzicami
8. Logopedia indywidualna, 480 godzin, 10 osób
9. Terapia neurotaktylna, 240 godzin, 5 osób
10. Taekwondo, 48 godzin, 12 osób
Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością w wieku 2- 24 lata, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lekkim/umiarkowanym/znacznym z powodu niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności sprzężonej, autyzmu, zespołu aspergera, z zaburzeniami zachowania, schorzeniami aparatu słuchu. Zadanie obejmuje również zakup niezbędnych pomocy i sprzętu.

 

Kolejne artykuły

 

Search