Obecnie trwa realizacja projektu „Dobre wsparcie na starcie, czyli wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci z Powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego.

Głównym celem projektu jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji bez orzeczonej niepełnosprawności oraz zwiększenie oferty zajęć specjalistycznych dla dzieci wymagających wczesnej rehabilitacji. 

W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia 

  1. Rehabilitacja wg koncepcji Hallwick
  2. Terapia Integracji Sensorycznej
  3. Alpako terapię
  4. Sensoplastyka
  5. Logopedia
  6. Terapia neurotaktylna

Rehabilitacja ruchowa

Search