Tytuł: ”Naprzeciw płynącej fali”. Podniesienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie nauczania bezpiecznego korzystania z wody (basen, jezioro, morze itd.)  

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Apertus w ramach Programu Erasmus+ z islandzkim partnerem w Rejkiawiku Stowarzyszeniem Íþróttafélagið Ösp zajmujących się wspieraniem aktywności ruchowych u osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Czas realizacji projektu: 01.09.2019-31.03.2020    

 

Cele niniejszego projektu to zdobycie wiedzy i poznanie sposobów pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w czasie zajęć ruchowych w wodzie.

Członkowie Stowarzyszenia dowiedzą się podstaw na temat prowadzenia  zajęć z zakresu:

- oswajania ww. osób "z wodą" - basenem, jeziorem, morzem itd.

- nauczania ww. osób bezpiecznego korzystania z wody

- uprawiania przez ww. osoby różnych sportów wodnych.

- podniesienia umiejętności  pływania osób młodych, w tym osób o mniejszych szansach. 

Projekt ma na celu również 

- promowanie włączenia społecznego i solidarności, oraz  podniesienie przez młodzież konkretnych umiejętności jak pozytywne nastawienie, samodzielność, poprawa czynności   

   samoobsługowych, poprawa sylwetki i postawy ciała, nawiązanie kontaktów itp. 

- podniesienie jakości pracy na rzecz młodzieży, w szczególności poprzez ściślejszą współpracę

- wsparcie doskonalenia zawodowego osób pracujących w dziedzinie młodzieży w celu wprowadzenia innowacji i ulepszenie jakości pracy z młodzieżą - będzie to możliwe dzięki   

  zdobyciu nowych kompetencji i wykorzystywaniu ich w codziennej pracy z naszymi podopiecznymi

- znaczne zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników - zapewnia to międzynarodowy skład grupy projektowej i komunikacja w j. angielskim.

Search