1   Poradnik oswajania młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z wodą, przełamywanie barier lęku przed wodą i sposoby zapobiegania ryzyka niepowodzenia.
    A guide to taming young people with intellectual disabilities with water, breaking the barriers of fear of water and ways to prevent the risk of failure

2   Innowacyjne metody zajęć na basenie prowadzone dla młodzieży niepełnosprawnej przez Stowarzyszenie Íþróttafélagið Ösp w Reykiawiku na Islandii.
    Innovative pool classes conducted for disabled youth by the Íþróttafélagið Ösp Association in Reykjavik, Iceland.

3   Znaczenie aktywności ruchowej w wodzie w procesie rewalidacji młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na podstawie wymiany doświadczeń w ramach projektu: „Naprzeciw płynącej fali”.
    The importance of physical activity in water in the process of rehabilitation of intellectually disabled youth on the basis of exchange of experience under the project:„Against the flowing wave"

4   Wpływ aktywności ruchowej w wodzie na poprawę jakości życia i funkcjonowania psychomotorycznego młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym - badanie.
    Impact of physical activity in water for improvement quality of life and psychomotor functioning of moderately disabled intellectually disabled people - study.

5   Gry i zabawy w wodzie wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.
    Water games and activities used in work with children and youth with intellectual disabilities.

6   Błękitna szkoła - Program Innowacji Pedagogicznej Poruszanie się w wodzie i terapia wodna elementami metody Halliwick.
    The Blue School - Pedagogical Innovation Program Moving in water and water therapy with elements of the Hallwick method.

7   Słowniczek polsko-angielski o tematyce sportów pływackich.
    English - Polish glossary on swimming sports.

8   Przygotowanie kulturowe beneficjentów – „Poznajemy kulturę, obyczaje i warunki życia na Islandii”.
    Cultural preparation of beneficiaries - We learn about culture, customs and living conditions in Iceland.

9   Zestaw konspektów do lekcji nauki pływania  w czasie 20 godzin zajęć na basenie.
    A set of outlines for swimming lessons during 20 hours of pool classes.

Search