OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „APERTUS” z siedziba w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8 ogłasza nabór uczestników do projektu „Dobre wsparcie na starcie, czyli wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci z Powiatu Kępińskiego i ostrzeszowskiego” .
Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Głównym celem projektu jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju 30 dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji bez orzeczonej niepełnosprawności oraz zwiększenie oferty zajęć specjalistycznych dla dzieci wymagających wczesnej rehabilitacji w terminie od 1 czerwca do 30 listopada 2020r.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego :
– dzieci z nieosiągniętym wiekiem szkolnym;
– bez orzeczonej niepełnosprawności ;

W ramach projektu będą prowadzone bezpłatne zajęcia:

 

  1. rehabilitacja wg koncepcji Hallwick ( zajęcia indywidualne),

  2. terapia Integracji Sensorycznej (zajęcia indywidualne),

  3. alpako terapię ( indywidualne)

  4. sensoplastyka ( zajęcia grupowe 6 os.),

  5. logopedia (zajęcia indywidualne),

  6. Terapia neurotaktylna ( zajęcia grupowe),

  7. Rehabilitacja ruchowa ( zajęcia indywidualne).

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2020 r. – 30.11.2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wymaganych dokumentów, tj.:
– formularz zgłoszeniowy ( załącznik nr 1 do regulaminu),

deklaracja uczestnika projektu( załącznik numer 2 do regulaminu),

- oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik numer 3 do regulaminu),

 

Ww. dokumenty są do pobrania w siedzibie stowarzyszenia „APERTUS” ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem

 

Dokumenty należy składać:
1. Osobiście w siedzibie stowarzyszenia „APERTUS” ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem w każdy poniedziałek w godz. 10.00-13.00 .

2. Zgłoszenia do udziału w Projekcje będą przyjmowane do końca lipca 2020 r.
3. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu będzie dostępna w siedzibie stowarzyszenia „APERTUS” ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem do dnia 03.08.2020r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 504040763 (codziennie w godz. 10.00-12.00) .

 Pliki do pobrania:

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
  Karta kwalifikacyjna.

Zapraszamy do zapisów, odpowiemy na każde pytanie.

Search