Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Stowarzyszenie APERTUS

Czy to koń, czy to pies, czy to jakiś inny zwierz?

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2021 roku w dyspozycji  
Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

Stowarzyszenie APERTUS we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie przystąpiło do realizacji projektu pt. „Czy to koń, czy to pies, czy to jakiś inny zwierz”,
w ramach którego przeprowadzony zostanie cykl nieodpłatnych zajęć terapeutycznych
z zakresu animaloterapii: hipoterapia, alpakoterapia i dogoterapia.

Zajęcia będą prowadzone od września do listopada 2021 r. przez kompetentny zespół specjalistów z Ośrodka Rehabilitacji "Na wzgórzu" w Parzynowie, przy udziale wolontariuszy i skierowane do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Uczestnikom zapewniony zostanie transport powrotny
ze szkoły do Ośrodka oraz ubezpieczenie NNW.

Terapia będzie się odbywać w 4 grupach 7-osobowych, w sumie 28 dzieci, w tym
2 grupy z Ostrzeszowa i 2 grupy ze Słupi. Każda grupa przyjedzie
do Ośrodka 12 razy na 2,5 godziny. Podczas każdej wizyty wszystkie dzieci mają:

- indywidualną hipoterapię po ok. 30-35 minut

- alpakoterapię w grupkach 3-4 osobowych po 1 godzinie każda grupka

- dogoterapię przez ostatnie pół godziny zajęć

W międzyczasie dzieci oglądają również stajnię i zwierzęta, dowiadują się, jak należy o nie dbać, co jedzą itp.

W celu zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach należy wypełnić Kartę uczestnika i złożyć ją w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
lub Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie, lub przekazać wychowawcy. Należy załączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

  Formularz zgłoszeniowy - Czy to koń, czy to pies, czy to jakiś inny zwierz?

Dobre wsparcie na starcie, czyli wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci z południowego krańca Wielkopolski

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego 

Stowarzyszenie APERTUS zaprasza
dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności, będące na etapie wczesnej rehabilitacji, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego, zamieszkałe
na terenie Województwa Wielkopolskiego

do udziału w bezpłatnych zajęciach:
1. Rehabilitacja wg koncepcji Halliwick
2. Terapia integracji sensorycznej (SI)
3. Alpakoterapia
4. Sensoplastyka
5. Logopedia
6. Terapia neurotaktylna
7. Rehabilitacja ruchowa
8. Surdopedagogika
9. Tyflopedagogika

Zajęcia prowadzone będą w okresie od września do listopada 2021 r.
|w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem oraz Ośrodku Rehabilitacji
i Rekreacji „Na wzgórzu” w Parzynowie (alpakoterapia).
W celu zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach należy wypełnić Kartę uczestnika i złożyć ją w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem lub wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wskazane jest również załączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli została wydana. Informacja o przyjęciu dziecka na zajęcia przekazana zostanie telefonicznie.

  Formularz zgłoszeniowy - Dobre wsparcie na starcie 2021.

Wielospecjalistyczne wsparcie dziecka w rozwoju – rehabilitacja w Słupi pod Kępnem

W kwietniu b. r. rozpoczęła się realizacja projektu finansowanego przez PFRON, którego głównym celem jest

zwiększenie samodzielności 30 osób z niepełnosprawnościami, głównie dzieci, przez wzrost sprawności psychoruchowej, rozwój umiejętności komunikowania się z otoczeniem, budowania relacji, samoakceptacji, pokonywania lęków i słabości i wyrażania emocji w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości oraz w oparciu o Indywidualny Plan Działań.

W celu zakwalifikowania dziecka do udziału w projekcie należy pobrać ze strony stowarzyszenia kartę rekrutacji, wypełnić, a następnie złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 20 kwietnia 2021r. Warunkiem zakwalifikowanie dziecka jest potrzeba wskazanie wynikające z diagnozy potrzeb dziecka do określonych zajęć oraz posiadanie ważnego Orzeczenia o Niepełnosprawności.

Projekt zostanie zrealizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p/Kępnem, która dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną.  Weźmie w nim udział 30 osób – w większości uczniów ZSS. Czas trwania projektu zaplanowano od kwietnia 2021 do końca marca 2022.

W ramach projektu odbywać się będą następujące działania: terapia integracji sensorycznej (SI), rehabilitacja wg koncepcji Halliwick, sensoplatyka, rehabilitacja ruchowa, surdopedagogika, logopedia, terapia neurotaktylna, zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia taekwondo. Terapia SI, rehabilitacja wg koncepcji

Halliwick, rehabilitacja ruchowa, surdopedagogika, logopedia i terapia neurotaktylna prowadzone będą indywidualnie dla każdego uczestnika, natomiast sensoplastyka, taekwondo oraz zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w formie zajęć grupowych. Ponadto uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania indywidualnie z hipoterapii prowadzonej w pobliskim ośrodku hipoterapeutycznym w Parzynowie.

Dzięki udziałowi w projekcie poprawi się kondycja psychofizyczna dzieci i rozwiną umiejętności niezbędne dla zwiększenia ich samodzielności niezbędnej w procesie rehabilitacji społecznej. Projekt będzie realizowany przez doświadczony zespół oligofrenopedagogów posiadających dodatkowe kwalifikacje w zakresie prowadzonych form rehabilitacji oraz instruktorów taekwondo. W ramach projektu zakupione zostaną także drobne  pomoce dydaktyczne oraz niezbędne materiały eksploatacyjne. 

W realizacji działań projektowych pomagać będą wolontariusze, a nadzór nad całością pełnić będzie koordynator projektu oraz zarząd stowarzyszenia.

  Formularz zgłoszeniowy - APERTUS 2021.

 

logo pfron

Search