Prezes – Rafał Dirbach

Zastępca – Katarzyna Leśniak

Skarbnik – Jolanta Rak

Członek zarządu Alina Gąszczak

Członek – Marzena Barczak

 

Komisja Rewizyjna – Magdalena Młot

                                     Paulina Makowska

Prezes i wice prezes przy podpisywaniu kolejnego dofinansowania.

Search